Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Tovább
Adatvédelmi Nyilatkozat
Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Mapei Kft. (Adatkezelő, 2040 Budaörs, Sport u. 2.) által üzemeltetett weboldalon megadott személyes adatait az Adatkezelő és Szervező piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, illetve azokat csak ezen cél elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően. A beérkezett regisztrációk alapján szerzett adatok, információk bizalmasak. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
A Mapei Kft. a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szervező elsődleges kommunikációs csatornája az e‐mailen keresztüli kommunikáció, valamint a Honlap.
Azon regisztráló, akik a regisztráció során megadja a marketingcélú hozzájárulását, beleegyezését adja ahhoz, hogy:
a) az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Regisztráló a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében az adatai pontos kitöltésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.
b) Adatai az Adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező ‐ esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig ‐ minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló személyes adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználhassa.
c) Adatkezelő a Regisztráló számára – a Regisztráló s esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig ‐ hírlevelet küldjön a Regisztrált által megadott e‐mail címre.
d) A Mapei Kft. a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: - e-mail útján a mapei@mapei.hu címen, továbbá - a kiküldött hírlevelek láblécében elhelyezett hivatkozás segítségével, - postai úton a 2040 Budaörs, Sport u. 2. címen. Az adatkezelés nyilvántartási száma: 40478